اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۱۳۰۴۰
۳۳۹۱۳۳۴۶

فکس
۳۳۹۱۰۲۱۷

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۲۷۳۹۷
شماره وات ساپ (۰۹۰۲۲۰۲۷۳۹۷) ۰۰۹۸
شماره تلگرام (۰۹۰۲۲۰۲۷۳۹۷) ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی،روبروی پارک شهر ، کوچه شهید اکبر روحی ، پاساژ 110 ، طبقه اول ، پلاک 20

دسته بندی محصولات شرکت گسترش صنعت پارس