اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۱۳۰۴۰
۳۳۹۱۳۳۴۶

فکس
۳۳۹۱۰۲۱۷

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۲۷۳۹۷

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی،روبروی پارک شهر ، کوچه شهید اکبر روحی ، پاساژ 110 ، طبقه اول ، پلاک 20

شرکت گسترش صنعت پارس

تلفن

  • ۳۳۹۱۳۰۴۰
  • ۳۳۹۱۳۳۴۶

فکس

  • ۳۳۹۱۰۲۱۷

تلفن همراه

  • ۹۱۲۲۰۲۷۳۹۷

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان خیام شمالی،روبروی پارک شهر ، کوچه شهید اکبر روحی ، پاساژ 110 ، طبقه اول ، پلاک 20