اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۱۳۰۴۰
۳۳۹۱۳۳۴۶

فکس
۳۳۹۱۰۲۱۷

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۲۷۳۹۷

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی،روبروی پارک شهر ، کوچه شهید اکبر روحی ، پاساژ 110 ، طبقه اول ، پلاک 20

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان خیام شمالی،روبروی پارک شهر ، کوچه شهید اکبر روحی ، پاساژ 110 ، طبقه اول ، پلاک 20

  • :
  • ۳۳۹۱۳۰۴۰
  • :
  • ۳۳۹۱۳۳۴۶

  • :
  • ۳۳۹۱۰۲۱۷

  • :

 جناب آقای وحید حیدری
 مدیریت
 ۳۳۹۱۳۰۴۰
 ۳۳۹۱۰۲۱۷
 ۹۱۲۲۰۲۷۳۹۷

آدرس